Biedrības “Latvijas Kalnu riteņbraucēju apvienība” mērķi:

 1. Veicināt kalnu nobrauciena riteņbraukšanas attīstību Latvijā un iedzīvotāju vidū veicināt vēlmi piekopt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu.
 2. Apvienot juridiskas un fiziskas personas, kas nodarbojas, interesējas un atbalsta Downhill riteņbraukšanu.
 3. Rūpēties par Latvijas starptautiskā prestiža celšanu kalnu nobrauciena riteņbraukšanas sporta veidā.
Jaunajiem biedriem pienākas:
 • Biedra karte, kas dod iespēju saņemt atlaides, iepērkoties pie mūsu atbalstītājiem.
 • Iespēja rezervēt sezonas numuru pirms atklāšanas sacensībām ar uzdrukātu braucēja vārdu un uzvārdu formātā (V.Uzvārds).
 • Divi bezmaksas treniņi Riekstukalnā ar pacēlāju.
 • Iespēja samaksāt dalības maksu uz visu sezonu ar 15% atlaidi.
 • Pirmajiem 20 biedriem dubļu sargs ar Downhill.lv dizainu.

Biedra iestāšanās maksa 25 EUR.

Jauno biedru uzņemšanas procedūra:
 1. Katram pretendentam, kurš vēlas iestāties “Latvijas Kalnu riteņbraucēju apvienībā”, ir jāaizpilda iesniegums, norādot visu nepieciešamo informāciju.
 2. Pēc dokumentu aizpildīšanas pretendentam tos jānogādā personīgi uz biedrību un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments vai arī jānosūta uz downhilllv@gmail.com epastu
 3. Tuvākajā valdes sēdē, bet ne vēlāk, kā 14 dienu laikā, valde pieņem lēmumu par jaunā biedra uzņemšanu LKRA
 4. Valdes lēmums – ar pozitīvu atbildi vai motivētu atteikumu – tiek nosūtīts biedrības pretendentam.
 5. Pēc lēmuma pieņemšanas par biedra uzņemšanu LKRA, jaunajam kluba biedram jāsamaksā biedra nauda (ar pārskaitījumu uz bankas kontu).
Statūti un biedra iesniegums .word formātā:
Rekvizīti:

Biedrība “Latvijas Kalnu riteņbraucēju apvienība
Juridiskā adrese: Aizpriežu iela 18, Rīga, LV -1006
Reģ. Nr. 40008261490
Swedbank konta Nr. LV98HABA0551043224363