Here are the list of riders who will get their starting numbers according to last season overall points in Elite and Junior groups:
Šeit ir braucēju saraksts un viņiem pienākošie starta nummuri, ņemot vērā aizvadītā gada reitingu Elites un Junioru klasēs:

1 Kārlis Kišuro
2 Toms Šiliņš
3 Krišjānis Lejnieks
4 Toms Miks Andersons
5 Hendrik Kirsipuu
6 Tālis Liepiņš
7 Edgars Cīrulis
8 Raido Zirna
9 Jurs Petrik
10 Mārcis Ščerbinin
11 Mattus Juho
12 Lukas Bacvinka
13 Luščenoks Juris
14 Balodis Vitalijs
15 Raivis Jansons
16 Mantas Pupius
17 Denis Ivanov
18 Gražvydas Miknevičius
19 Rutkauskas Tomas
20 Domas Bukavičius
21 Justas Pupius
22 Dudas Steponas
23 Muižnieks Raitis
24 Zintis Vaidzirdis

All other riders will get their numbers in registration order (without exeptions)
Visi pārējie braucēji saņems savus nummurus reģistrēšanās secībā (bez izņēmumiem)

baltic dh cup number

 

Baltic DH Cup 2015 number will cost 7Eur for all season
Baltijas DH Kausa 2015 nummurs maksā 7Eur uz visu sezonu

Baltic DH Cup 2015 number is also valid in other DH Races in Latvia
Baltijas DH Kausa 2015 numurs ir derīgs arī citās DH sacensībās Latvijā

Without Baltic DH Cup number you are not allowed to race in Baltic DH Cup 2015
Bez Baltijas DH Kausa 2015 numura ir aizliegts startēt sacensībās

Your Baltic DH Cup number is also your unique ID for your results, changing number will not cout your points together.
Tavs Baltijas DH Kausa 2015 numurs ir unikāls braucēja ID, pēc kura tiek aprēķināts sezonas reitings, mainot numuuru, punkti netiek summēti.

If your Baltic DH Cup 2015 number is damaged or lost, contact us, we will replace your number.
Ja tavs Baltijas DH Kausa 2015 nummurs ir sabojāts vai pazudis, laicīgi pziņojot, mēs to aizvietosim.

More INFO and questions on downhilllv@gmail.com
Vairāk INFO vai jautājumi uz downhilllv@gmail.com